• English
  • Flemish
  • French

Contact Vantage Global: info@vantagetfp.be +44 (0)116 243 7579

Vantage Global Logo

Welkom bij Vantage Global

Specialisten in bijstandsverzekeringen voor fiscale controle

Vantage Global is een marktleider in bijstandsverzekeringen voor fiscale controle voor boekhoudkantoren wereldwijd.

De bijstandsverzekering voor fiscale controles van Vantage Global dekt een boekhouder tegen professionele honoraria die verschuldigd zijn voor de verdediging van hun klanten tegen onderzoeken en controlebezoeken door de Belgische belastingdiensten, bedoeld om te controleren of de klanten de fiscale wetgeving naleven. De onderzoeken en controles omvatten, maar zijn niet beperkt tot controles van belastingen, btw en socialezekerheidsbijdragen, inspecties van bedrijfsdocumentatie enz. Zie verder voor de volledige polis.

Bij Vantage Global geloven we in twee belangrijke principes. De bijstand voor fiscale controles vereenvoudigen door ons aanbod voor praktijken niet overdreven complex te maken, en tegelijk in elk stadium volledige transparantie garanderen voor boekhouders. Dat omvat:

  • Een uitgebreide dekking zonder verborgen beperkingen.
  • Geen universele aanpak
  • Ongecompliceerde ondersteuning om u te helpen uw plan optimaal te gebruiken

Vantage Global tracht iedere claim op een duidelijke, consistente en begrijpelijke manier te behandelen. Onze consultants volgen een gedetailleerde filosofie bij de behandeling van claims. De voornaamste principes daarvan vindt u hierna.

  • De algemene voorwaarden van de polis toepassen op een manier die de consultant zelf eerlijk zou vinden als hij in de positie van de verzekeringnemer verkeerde.
  • De algemene voorwaarden van de polis consistent toepassen.
  • Claims behandelen binnen de voorgeschreven behandelingstijden of de verzekeringnemer op de hoogte brengen wanneer een claim niet binnen de voorgeschreven behandelingstijden kan worden behandeld.
  • Elk aspect van de claim, de algemene voorwaarden van de polis en alle andere relevante omstandigheden zorgvuldig afwegen alvorens te beslissen hoe de algemene voorwaarden van de polis zullen worden toegepast.
  • Aan de verzekeringnemer alle redenen voor de beslissingen toelichten.

Als u ons graag spreekt over een bijstandsplan voor fiscale controles of een offerte wilt ontvangen, klik hieronder, vul uw gegevens in en wij zullen contact met u opnemen.


Documenten

Contact us